Ecologische Gericht Suppleren


In het onderzoeksprogramma Ecologisch Gericht Suppleren (EGS) werd onderzoek gedaan naar onder andere de effecten van kustsuppleties op het bodemleven in zee. Het project is een voorloper van Natuurlijk Veilig.

De doelstelling van het project was “Het verkrijgen van meer inzicht om de invloed van de uitvoering van zandsuppleties op de natuurwaarden en mogelijkheden van het optimaliseren van het suppletieprogramma en de uitvoering daarvan met het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden.”

Naast bodemdieren is gekeken naar de effecten op vissen, vogels en duinen. Het onderzoeksgebied was de kust van Ameland en Schiermonnikoog.

Op Waterinfo Extra kunt u de data downloaden van de dichtheden aan bodemdieren (onder 'Projecten > Mariene projecten' ).


Projectsoort
Data beschikbaar via deze site
Thema
Biologie, Fysica, Morfologie
Stadium
Afgerond
Gebruiksfunctie
Natuur, Waterveiligheid
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat