Natuurlijk Veilig


In het onderzoeksprogramma Natuurlijk Veilig, uitgevoerd door Deltares en Wageningen Marine Research (WMR) in opdracht van Rijkswaterstaat, wordt verder onderzoek gedaan naar de ecologisch effecten van de zand suppleties op het strand en in de vooroever.


Projectsoort
Data beschikbaar via deze site
Thema
Biologie, Fysica
Stadium
In uitvoering
Gebruiksfunctie
Waterveiligheid
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat