Aanleg 2e Maasvlakte


Tussen 2008 en 2015 is de haven van Rotterdam uitgebreid door de aanleg van Maasvlakte 2. Om de ecologische effecten te onderzoeken is een monitoringprogramma gestart.

Voor dit onderzoek heeft een PhD (Maarten de Jong) vier jaar onderzoek gedaan naar de relatie tussen bodemdieren en baggerwerkzaamheden in de kust. Hij heeft in 2010, 2011 en 2012 met behulp van boxcore en bodemschaaf de dichtheid van bodemdieren voor de Tweede Maasvlakte bepaald. Zie voor de data de kaart met de bodemdierdata.

Een tweede dataset met bodemdieren is tussen 2006 tot en met 2014 over een groter gebied verzameld met een boxcore. Deze extra bodemdierdata vindt u ook op Waterinfo Extra.

Daarnaast heeft Wageningen Marine Research vis bemonsterd in dit project. U kunt deze visdata downloaden.


Projectsoort
Data beschikbaar via deze site
Thema
Biologie
Stadium
Afgerond
Gebruiksfunctie
Natuur, Scheepvaart
Financier
Bedrijfsleven, Overig