Ecologie Rijntakken


Op deze pagina vindt u een overzicht van rapporten en onderzoekdata van projectmonitoring die sinds de jaren tachtig zijn uitgevoerd in (natuurontwikkelings)projecten in de Rijntakken.
Allemaal met als hoofdvraag: hoe is het gesteld met de natuurwaarden en waterkwaliteit?

Onderzoeken zijn vooral gericht op macrofauna, vissen en waterplanten.
In sommige studies komen ook habitatontwikkeling, vegetatie en/of vogels aan de orde.

Rapporten (via link) en data (bestand) worden hier per project beschikbaar gesteld voor toekomstige studies en onderzoeken, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan verdere ontwikkeling en inzichten.

De onderstaande tabel geeft een indicatief overzicht van projecten in en rond de Rijntakken waarvan de data mogelijk beschikbaar kunnen worden gesteld aan andere gebruikers.  Voor de meeste projecten is nog niet bekend of ontsluiting via waterinfo extra mogelijk is.

Als er geen link beschikbaar is dan is de data en informatie nog niet beschikbaar.  Als u toch interesse hebt in de ruwe data hebt, neem dan contact op met de Servicedesk data. In overleg met de beheerder van de datasets kan dan overlegd worden of en hoe de data beschikbaar

Tabel indicatief overzicht van projecten in en rond de Rijntakken
Periode Projectnaam
1998 - 2011 Montoring Gameren
1994 - 2013 Monitoring nevengeul Opijnen en Beneden Leeuwen
2006 -2010 Monitoring NVO’s Lek 4 jaar
2009 Evaluatie nevengeulen
2014- 2018 Ewijkse Plaat
1984 - 2013 Op zoek naar de kokerjuffer
2016 Priklarven en rivierrombout
2015 - 2016 Vismigratie Rijk-Regio
Eiland van Maurik
2016 Visonderzoek 2016
2014 - 2022 Rivierhout monitoring
Zand op oevers
1990 - 1995 Evaluatie Engelse Werk
2017-2021 Visonderzoek
1999-2010 Waterplanten Rijntakken

Projectsoort
Onderzoek
Thema
Biologie
Stadium
Afgerond
Gebruiksfunctie
Natuur
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat