Ecologie Rijntakken


Op deze pagina vindt u een overzicht van op natuurontwikkeling gerichte projecten die sinds de jaren tachtig zijn uitgevoerd in de Rijntakken.
Allemaal met als hoofdvraag: hoe is het gesteld met de natuurwaarden en waterkwaliteit?

De onderzoeken zijn vooral gericht op macrofauna, vissen en waterplanten.
In sommige studies komen ook habitatontwikkeling, vegetatie en/of vogels aan de orde.

Rapporten (via link) en data (bestand) worden hier per project beschikbaar gesteld voor toekomstige studies en onderzoeken, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan verdere ontwikkeling en inzichten.

De onderstaande tabel geeft een indicatief overzicht van projecten in en rond de Rijntakken waarvan de data mogelijk beschikbaar kunnen worden gesteld aan andere gebruikers.  Voor de meeste projecten is nog niet bekend of ontsluiting via waterinfo extra mogelijk is.

Als er geen link beschikbaar is dan is de data en informatie nog niet on line beschikbaar.  Als u toch interesse hebt in de ruwe data, neem dan contact op met de Servicedesk data. In overleg met de beheerder van de datasets kan dan overlegd worden of en hoe de data beschikbaar gesteld kunnen worden.

Tabel indicatief overzicht van Ecologisch onderzoek in en rond de Rijntakken
Periode Projectnaam
1984 - 2013 Macrofauna Kokerjuffer Neder-Rijn
1990 - 1995 Vegetatie Vogels Oeverontwikkeling Zwolle
1994 - 2013 Macrofauna nevengeul Opijnen en Beneden Leeuwen
1996 - 2011 Nevengeulen Gamerense Waard
1999 - 2010 Waterplanten Rijntakken
2006 -2010 Natuurvriendelijke Oevers Lek
2009 Macrofauna Ooijpolder
2009 Macrofauna nevengeulen Rijntakken
2009 - 2010 Visonderzoek Eiland van Maurik
2016 Priklarven en rivierrombout
2015 - 2016 Vismigratie Rijk-Regio Rivier/beek
2016 Visonderzoek Waal en IJssel 2016
2014 - 2022 Macrofauna Rivierhout monitoring
2017-2020 Visonderzoek overstromingsvlakten Waal en Zwarte Water
2017-2021 Visonderzoek Rijntakken

Projectsoort
Onderzoek
Thema
Biologie
Stadium
Afgerond
Gebruiksfunctie
Natuur
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat