Nevengeulen Gamerse Waard


De morfologische, hydraulische en ecologische ontwikkelingen van de herinrichting van de Gamerense Waard zijn beschreven. Gedurende de periode 1996-2002 is een breed en integraal programma uitgevoerd dat zich richtte op het evalueren van de gewenste effecten en de ongewenste neveneffecten van de nieuwe inrichting, en het vergroten van de proceskennis van nevengeulen.

overzicht data en rapporten Gamerensche Waard
onderwerp

rapportages

data
evaluatie

Evaluatie nevengeulen Gamerensche Waard 1996-2002

niet van toepassing
Vissen

Visbroedbemonstering in nevengeulen bij Gameren en Opijnen

Bemonstering adulte rheofiele vissen in nevengeulen bij Gameren en Opijnen in 2001 -

Monitoring nevengeulen : juveniele visgemeenschap Gamerenschewaard en Opijnen 1998-2002

vis gameren (xls, 1.2 MB)
Macrofauna

Macrofauna in de Gamerense Waard : inventarisatie van twee nevengeulen en een streng, april 1998

Inventarisatie van de macrofauna in de nevengeulen in de Gamerense Waard 1999

Inventarisatie van de macrofauna in de nevengeulen in de Gamerense Waard; mei 2000

Inventarisatie van de macrofauna in de nevengeulen in de Gamerense Waard; najaar 2000

Macrofauna in de nevengeulen van de Gamerensche Waard voor- en najaar 2000 : achtergrondrapportage

Inventarisatie van de macrofauna in de nevengeulen in de Gamerense Waard; oktober 2001

Inventarisatie van de macrofauna in de nevengeulen in de Gamerense Waard; mei 2002

Nevengeulen in Waal, biodiversiteit verhogend ? : een vergelijking van macofauna in de nevengeulen van de Gamerense Waard met de macrofauna van de Waal

macrofauna gameren (xls, 2.7 MB)
Flora

Floristische inventarisatie nevengeulen : Gameren 2000

Floristische inventarisatie nevengeulen : Gameren en Opijnen 2002

flora gameren (xls, 131 kB)
Bodemchemie

Monitoring nevengeulen : morfologische en bodemchemische monitoring oost- en westgeul Gamerensche Waard : datarapportage 1997/1998

Monitoring nevengeulen : morfologische en chemische monitoring geulen Gamerensche Waard : datarapportage 1998/1999

bodemchemie gameren (xls, 417 kB)

Projectsoort
Onderzoek
Thema
Biologie
Stadium
Afgerond
Gebruiksfunctie
Natuur
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat