Rivierprikken en Rombouten in Rijntakken


In 2017 is onderzoek gedaan naar kritische benthische soorten in de Waal. Het ging hier om onderzoek naar het voorkomen van larvale rivier- en zeeprik, rivierrombout en volwassen najade.

Doel van dit onderzoek was een beeld te krijgen in hoeverre de larven van  deze soorten gebruik maken van habitats in de Waal.

Het rapport is beschikbaar in het Rijkswaterstaat Publicatie Platform:

Kritische benthische soorten in de Waal : onderzoek naar het voorkomen van larvale rivier- en zeeprik, rivierrombout en volwassen najaden

De data zijn beschikbaar als:

-  Excelbestand: Bronbestand rivierrombout-rivierprik-zeeprik.xlsx

- download in de viewer met selectieoptie per bemonsteringslocatie,  onder projecten > zoetwaterprojecten > ecologie Rijntakken.

GomphusFlavipes1


Projectsoort
Onderzoek
Thema
Biologie
Stadium
Afgerond
Gebruiksfunctie
Natuur
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat