Visonderzoek overstromingsvlakten Waal en Zwarte Water


In de  uiterwaardwateren van de Waal en het Zwarte Water is in de zomer en het najaar van 2017 t/m 2020 visonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van jonge vis. Doel van de onderzoeken was inzicht te krijgen in de rol van overstromingsvlaktes als paai- en opgroeigebied voor riviervis.  De onderzoeken zijn uitgevoerd met een Zegen en met Elektrovisserij.

Het gaat om de volgende locaties:

- Waal: Ooijpolder (oude Waal), Bemmel, Loevestein (Polder Munnikenland)

- Zwarte Water: Veldiger Buitenlanden

Rapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

Vissen in overstromingsvlakten 2017 – 2020 : soortgemeenschappen en effecten van waterstanden

Visgemeenschappen in drie Nederlandse natte overstromingsvlakten

Data

De data zijn beschikbaar in dit excelbestand (xlsx, 666 kB)


Projectsoort
Onderzoek
Thema
Biologie
Stadium
Afgerond
Gebruiksfunctie
Natuur
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat