Visstandsonderzoek Waal en IJssel


In de  uiterwaardwateren van de Waal en de IJssel is in de zomer en het najaar van 2016 visonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van jonge vis. Doel van de onderzoeken was het inzicht verkrijgen in het functioneren van (deels nieuw gegraven) wateren als paai- en opgroeigebied voor riviervis.

Het gaat om de volgende locaties:

- IJssel: Duursche Waarden, Olsterwaarden, Hengforderwaarden

- Waal: Brakelse Benedenwaarden, Spiegelwaal

Knipsel

Rapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

- Juveniele vissen in de Duursche, Olster- en Hengforderwaarden (IJssel)

Visonderzoek 2016 in de Spiegelwaal en de Strangen Brakelse Benedenwaarden (Waal)

Data

De data zijn als volgt beschikbaar:

-  in de vorm van excelbestanden: Waal en IJssel

- in de viewer van waterinfo-extra: Waal en IJssel (onder zoetwaterprojecten > Ecologie Rijntakken)


Projectsoort
Onderzoek
Thema
Biologie, Gebruik
Stadium
Afgerond
Gebruiksfunctie
Natuur, Visserij
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat