Vis en waterkwaliteit Eiland van Maurik


In 2009 en 2010 is onderzoek gedaan naar de visstand en waterkwaliteit in de diepe plas Eiland van Maurik. Deze plas staat in open verbinding met de rivier Neder-Rijn.

Onderzocht is welke rol bodemwoelende vis zoals brasem speelt bij waterkwaliteit en algenbloei.

Er is visstandonderzoek gedaan in de winter (februari 2009) en de zomer (augustus 2009). Diverse fysisch chemische parameters zijn maandelijks bepaald in 2009 en 2010.


Projectsoort
Data beschikbaar via deze site
Thema
Biologie, Chemie
Gebruiksfunctie
Natuur
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat