Data Natuurlijk Veilig

Voor Natuurlijk Veilig is een vracht aan data verzameld. In de deelonderzoeken zijn bestaande gegevens gebundeld en aanvullende metingen gedaan van bodemeigenschappen, bodemdieren en vissen. Het gros van de data is openbaar beschikbaar, zodat iedereen – natuurbeheerders, wetenschappers, studenten – de gegevens kan gebruiken. Onderstaand een overzicht.