Vergroving versus bodemleven Waddenzee

Of zandsuppleties de Waddenzee beïnvloeden, staat nog niet vast. Wel neemt de korrelgrootte van droogvallende wadplaten in acht jaar tijd toe. Natuurlijk Veilig toont aan dat het bodemleven in de Waddenzee tolerant is voor deze toename. Op de lange termijn kan verdergaande vergroving wel nadelig uitpakken voor de bodemgemeenschap.

Kokkels, mossels, oesters, kokerwormen: de bodem van de Waddenzee zit boordevol leven. Het rijke bodemleven maakt het droogvallende wad een cruci-ale schakel voor miljoenen trekvogels. Ook onze broedvogels vinden er voedsel. Natuurlijk Veilig onderzoekt de veranderingen in korrelgrootte en de potentiële effecten daarvan op het bodemleven.

Lees het artikel "Generalistisch bodemleven in de Waddenzee blijkt niet heel kieskeurig" in het speciale e-zine van Natuurlijk Veilig.

Vergroving van wadplaten

Tussen 2008 en 2013 nam de korrelgrootte op wadplaten toe. Deze vergroving komt niet op conto van zandsuppleties, stelt het onderzoek van Natuurlijk Veilig vast. Daarvoor treedt de vergroving te synchroon in de hele Waddenzee op.

Bodemdieren zijn generalisten

Het bodemleven in de Waddenzee blijkt weinig kieskeurig voor de vergroving. Veelvoorkomende diersoorten – zoals de kokkel, wadpier of het nonnetje – blijken weinig kieskeurig voor de verandering in korrelgrootte. De meeste bodemdieren zijn er generalisten. Al leven er ook kritische soorten, zoals het wadslakje.

Lange termijn: blijven monitoren

Op een termijn van vele decennia kan vergroving wél een factor van betekenis worden. Zeker wanneer de zandsuppleties op de Noordzeestranden vanwege klimaatverandering toe gaan nemen. Suppleren vraagt om een goede monitoring.

Rapport waddenzee en zandsuppleties