Meetstrategie zoogdieren

Overzicht van de huidige meetstrategie voor de zoogdiermonitoring
Gebied Meetpunten Frequentie Parameters Methode
Oosterschelde, Westerschelde,  Voordelta Vlakdekkend Jaarlijks, 9 mnd/jr, VD 10 mnd/jr Aantal gewone en grijze zeehonden, aantal jongen op platen Vliegtuig
Grevelingen Vlakdekkend Jaarlijks, 9 mnd/jr Aantal gewone en grijze zeehonden, aantal jongen op platen Boot
Noordzee Zelfde als bij zeevogels, combi-telling, zie daar Jaarlijks, kust 6 mnd/jr, EEZ 4 mnd/jr Aantal bruinvissen, overige walvissen;  gewone en grijze zeehonden Vliegtuig (boot)
Noordzee Aparte route Jaarlijks, 3 mnd/jr Aantal bruinvissen Vliegtuig
Noordzee Gestrande walvisachtigen Jaarlijks Aantal per soort, voedsel, tox stoffen Strandtelling, labanalyse
Noordzee Bijvangst visserij Jaarlijks Soort, lengte, gewicht, voedsel, toxische stoffen Boot, labanalyse
Noordzee Dicht routenet Tienjaarlijks Aantal walvisachtigen per soort Vliegtuig, internationale telling
Waddenzee Bekende kolonies Jaarlijks, 5x/jr Aantal gewone en grijze zeehonden, aantal jongen op platen Vliegtuig