Meetstrategie vogels

Overzicht van de huidige meetstrategie van de vogelmonitoring
Gebied Meetpunten Frequentie Parameters Methode
Benedenrivieren Vlakdekkend Jaarlijks, 12 mnd/jr Aantal watervogels per soort Boot, oever
Zoute Delta en Voordelta Vlakdekkend Jaarlijks, belangrijkste gebieden 12 mnd/jr, rest 6 mnd/jr Aantal watervogels per soort Boot, oever
IJsselmeergebied Bij oevers vlakdekkend, rest steekproef (lussen) Jaarlijks, 12 mnd/jr Aantal watervogels per soort Vliegtuig
Noordzee kust (12 mijlszoe) Dichte zigzagroute Jaarlijks, 6 mnd/jr Aantal zeevogels per soort Vliegtuig (boot)
Noordzee kust (12 mijlszone) Vlakdekkend Jaarlijks, 2 mnd/jr Aantal zeeëenden Vliegtuig (boot)
Noordzee EEZ-N2000 Minder dichte route Jaarlijks, 4 mnd/jr Aantal zeevogels per soort Vliegtuig (boot)
Noordzee EEZ - rest Route - ½ dichtheid EEZ Jaarlijks, 4 mnd/jr Aantal zeevogels per soort Vliegtuig (boot)
Delta, behalve Haringvliet (1) Vlakdekkend Jaarlijks Aantal broedparen kustbroedvogels Oever
Rivierengebied, IJsselmeergebied Vlakdekkend Jaarlijks Broedvogels (N2000 soorten) Oever

Kanaaloevers, bermen, kunstwerken

Divers Driejaarlijks Aantal en verspreiding van beschermde soorten Specifiek per soortgroep

(1)  Vanwege een afspraak in verleden monitort de provincie Zuid-Holland watervogels in het Haringvliet.