Meetstrategie fytobenthos

Samenvatting van de meetstrategie van het fytobenthos meetnet
Gebied Meetpunten Frequentie Parameters Methode
18 waterlichamen 1 per waterlichaam Jaarlijks, 1x/jaar Soortsamenstelling, relatieve abundantie per soort Watermonsters, labanalyse