Resultaten Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal

Het meetnet in de regio Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal is als 1e gebied geoptimaliseerd. De resultaten zijn afgestemd met de gebruikers van de gegevens.

Categorie-indeling

De categorie-indeling is een belangrijke tussenstap voor de optimalisatie. Er worden 3 categorieën onderscheiden:

 • Categorie 1: missiekritieke en strategische belangrijke locaties
  • Waterberichtgeving voor crisisadviesgroepen
  • Scheepvaartbegeleiding naar grote zeehavens
  • Primaire locaties voor operationeel waterbeheer
  • Bediening stormvloedkeringen
 • Categorie 2: belangrijke locaties in een keten, wegvallen van een locatie kan worden opgevangen door anderen, redundantie
  • Dagelijkse waterberichtgeving
  • Scheepvaartbegeleiding naar regionale havens
  • Secundaire locaties voor operationeel waterbeheer
  • Bediening sluizen, stuwen, keersluizen
 • Categorie 3: minder belangrijke locaties

De consequenties van de categorie-indeling voor de informatieverzamelstrategie zijn:

 • Categorie 1:  RWS meet zelf (1a: LMW, 1b: LMW of bij objecten)
 • Categorie 2:  Zowel RWS als anderen meten (wel aan eisen voldoen)
 • Categorie 3:  Geen eigen RWS metingen of goedkope oplossingen met   lagere eisen toegestaan (degradatie van informatie)

De categorie-indeling voor het deelgebied Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal is:

categorie-indeling ARK/NZK

Resultaten optimalisatiestudie

De resultaten van de optimalisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. In de linkerkolom staan de huidige meetlocaties. In de bovenste rij staan de parameters genoemd die onderzocht zijn. De parameters waarvan de vakjes rood gemaakt zijn kunnen worden opgeheven als meting in het LMW. De letter in het rode vakje geeft aan of er alternatieve data wordt ingewonnen (o=data van objecten) of dat er geen informatiebehoefte meer is (w) of dat de parameter verplaatst wordt naar een andere locatie (v). Als een vakje groen is dan blijft de meting bestaan in het LMW. Een x in het groene vakje geeft aan dat dit op dezelfde manier blijft gebeuren, een i geeft aan dat er een innovatieve oplossing gekozen wordt. De parameters in de gele vakjes worden verplaatst naar een andere locatie. Tussen haakjes staan bij de parameter zout het aantal dieptes waarop wordt gemeten. Als een locatie helemaal opgeheven kan worden dan is in de linkerkolom het vakje waarin de naam staat grijs gemaakt.

resultaten ARK NZK definitief