Optimalisatie LMW

Het Landelijk Meetnet Water wordt momenteel vernieuwd. Naast dit vernieuwingsprogramma LMW2 vindt ook een optimalisatiestudie plaats. Door Deltares is een methodiek ontwikkeld. Deze methodiek wordt de komende jaren per regio toegepast. Het meetnet is hiertoe opgedeeld in 10 deelgebieden.

Inhoud:

De 10 deelgebieden

Het LMW is opgedeeld in de volgende 10 deelgebieden:

kaartje deelgebieden

Voor de deelgebieden is een volgorde bepaald aan de hand van een aantal criteria:

volgorde deelgebieden

Resultaten per deelgebied

Per deelgebied is een categorie-indeling gemaakt van de parameters per meetlocatie. Deze indeling is een belangrijke tussenstap voor de optimalisatie. Per deelgebied worden de resultaten van de optimalisatie gepresenteerd in een tabel.

Resultaten Amsterdam-Rijnkanaal/Noordeekanaal