Ecosysteem van Waarde

Hoe maak je een zo divers mogelijk ecosysteem dat aantrekkelijk is voor vogels?

De belangrijkste randvoorwaarden daarvoor zijn beschikbaarheid van voldoende voedsel en genoeg plekken om te broeden. Een slimme inrichting van Marker Wadden, met name van de oeverzones, vergroot naar verwachting de voedselbeschikbaarheid voor vogels die vis, bodemdieren of planten eten. Broedplekken zijn er straks volop op de verschillende eilanden.

De onderzoekers kijken binnen dit thema naar de volgende onderdelen:

1. Wat is de bijdrage van de verschillende oppervlaktewater/wetland habitats op en binnen de Marker Wadden aan het voedselaanbod (kwaliteit en kwantiteit) voor vogels, en hoe, op welke schaal, met welk materiaalgebruik, en natuur- en waterbeheer kan deze bijdrage vergroot worden?

2. Wat betekent een mogelijke vergroting en verbetering van dit voedselaanbod voor de vogelaantallen en de diversiteit in vogelsoorten?

Contactpersonen (thematrekkers)

Ruurd Noordhuis (Deltares) en Joep de Leeuw (Wageningen Marine Research)