Reflecteren op KIMA waardevol voor toekomstige innovatieve projecten

Binnen KIMA is veel aandacht voor het opdoen van ecologische en technische kennis. Leren over juridische en financiële aspecten, maar bovenal over de bijzondere samenwerking is net zo belangrijk. Het thema Adaptieve governance doet daarom onderzoek naar deze aspecten en dat levert waardevolle kennis op voor toekomstige innovatieve aanlegprojecten. Het nieuwste onderzoek door GovernEUR (Erasmus Universiteit Rotterdam) dient als een reflectie op het kennisprogramma zelf. Aan de hand van interviews met verschillende partners biedt de studie antwoorden op vragen als: wat ging er goed en wat zou beter kunnen?

Duinen, vegetatie en uitkijkpost
Duinen, vegetatie en uitkijkpost

Direct voldoen aan kennisbehoefte

Een kennisprogramma dat parallel loopt aan de aanleg; voor onderzoeker Marijn Stouten (GovernEUR) is dat een zeldzaamheid en bovendien erg waardevol. “Op die manier verantwoord je de keuzes in het aanlegproject en laat je zien dat je een lerende organisatie bent. Daarnaast voldoe je door actieve monitoring aan de actuele kennisbehoeften in het aanlegproject”, stelt de onderzoeker. De respondenten gaven verder aan de brede samenstelling van KIMA, met veel verschillende partijen en disciplines, als een grote kracht te zien. “De partijen vullen elkaar goed aan. Zo droeg de samenwerking met Natuurmonumenten bij aan het maatschappelijk draagvlak. De combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek zorgt bovendien voor hele praktische kennis.”

Verbeterpunten zijn er ook. Stouten: “Zo was het soms niet duidelijk waar de kennis toegepast kan worden. En kennis produceer je niet om ergens op de plank te laten liggen. De strak ingeregelde contracten met de aannemer lieten bovendien weinig ruimte om het onderzoek mee te laten bewegen met nieuwe inzichten. Ook gaven respondenten aan het jammer te vinden dat KIMA volgend jaar afloopt. Er zijn nog genoeg vragen, maar vooralsnog lijkt het erop dat het KIMA-onderzoek en -monitoring dan stoppen.”

Syntheserapport

Voor Stéphanie IJff (Deltares), thematrekker van ‘Adaptieve governance’, is het erg waardevol dat het onderzoek onafhankelijk is uitgevoerd: "Deltares heeft een grote rol in KIMA. Als ik het rapport zelf zou schrijven, heb ik toch onbewust een gekleurde bril op.” In het syntheserapport dat in het voorjaar van 2022 klaar is, worden de conclusies uit het GovernEUR-onderzoek opgenomen. Verder is in het syntheserapport aandacht voor meer innovatieve aanbestedingsprocessen en contractvormen en voor de samenwerking tussen partijen rondom de aanleg van Marker Wadden. Ook wordt er wat betreft monitoring gereflecteerd op de ervaringen met participatieve monitoring door vrijwilligers en de bijdrage van Marker Wadden aan de kennispositie van Nederland als waterland.

Congres

Tijdens het congres werd vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam ingegaan op de lessons learned van KIMA.

In ronde 2 ging Stephanie IJff (Erasmus Universiteit Rotterdam) in op de effecten van contractvorming op het ecologische ontwerp en de aanleg van de Marker Wadden.