Nieuwe MWLT-datareeksen beschikbaar

Gepubliceerd 5 september 2019

Sinds begin juli zijn nieuwe datasets van het landelijk meetnet van RWS (MWTL) beschikbaar op Waterinfo Extra. Het gaat om vier biologische en vijf chemische datasets.

Rijkswaterstaat heeft verschillende datasets uit haar data-opslagsysteem DONAR beschikbaar gemaakt in Waterinfo Extra. Het gaat om:

Biologie:

  • Benthische macrofauna data van de zoute wateren in de periode 1978 t/m 2007. Deze data komen uit DONAR en overlappen deels met de dataset 'Bodemdieren Noordzee'.
  • Korrelgrootteverdeling van de bodemdierbemonstering in de Noordzee, Waddenzee en Zuidwestelijke Delta. De data beslaan de periode 1998 t/m dit moment.
  • Marien fytoplankton in de Noordzee, Waddenzee en Zuidwestelijke Delta in de periode 1990 t/m 1999 (recente data staan op Waterinfo).
  • Zoöplankton-data voor zoute rijkswateren in de periode 2000 t/m 2010.

Chemie:

  • Korrelgrootte verdelingen van sediment, zoals verzameld tijdens sediment monitoring voor het chemisch meetnet in de zoute wateren. De data beslaan de periode 1988 t/m dit moment.
  • Korrelgrootte verdelingen van zwevend stof, zoals verzameld tijdens zwevendstof monitoring voor het chemisch meetnet in de zoute wateren. De data beslaan de periode 1988 t/m dit moment. De brondata staan in DONAR.
  • Data van het Actief Biologisch Meetnet (ABM) van microverontreinigingen in de mossel in de zoute wateren over de periode 1979 t/m dit moment.
  • Data van het Passief Biologisch Meetnet (PBM, voorheen JAMP) van microverontreinigingen in de mossel in de zoute wateren over de periode 1979 t/m dit moment.
  • Concentraties microverontreinigingen in Schar (Limanda limanda) in de Noordzee over de periode 1991 t/m 2007. Dit meetprogramma viel onder het internationale Joint Assessment Monitoring Programme.

Deze data zijn niet gestandaardiseerd naar Aquo en staan daarom op Waterinfo Extra. Op Waterinfo staan alleen Aquo-gestandaardiseerde data.