KIMA Nieuwsbrief februari 2021

Dia1

In het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) onderzoeken Rijkswaterstaat, Deltares, EcoShape en Natuurmonumenten hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt.

Bekijk de online versie

Visdieven bereid ver te vliegen voor vis, maar komt de vis ook naar Marker Wadden?

Visdief - Camilla

Vogels hebben Marker Wadden in korte tijd massaal weten te vinden en een grote populatie visdieven broedt op de eilanden. Maar is er wel genoeg vis te vinden rondom Marker Wadden en zijn de omstandigheden voor de vissen wel gunstig?

Inzicht in het voedselweb

4

Voor een gezond ecosysteem is een goede basis van de voedselketen cruciaal.  “We willen graag inzicht krijgen in hoe het voedselweb werkt, zodat je hier in de toekomst ook op kan sturen”, vertelt Ruurd Noordhuis, onderzoeker waterkwaliteit bij Deltares.

Het blijft fascinerend dat vogels zo snel Marker Wadden ontdekken

Onderzoekers Camilla Dreef, Sonja Weeda en Maarten Hotting meten en wegen en ringen kuikens van visdieven

De bulldozers waren nog niet weg, of de eerste vogels begonnen al te broeden op de eilanden. Zo waren er al bijna 2.000 broedparen visdieven in 2017. Maar vestigt de visdief, een belangrijke pioniersoort, zich ook permanent op de nieuwe aangelegde eilanden en brengen ze ook genoeg jongen voort?

Meten aan slib en klei: hoe krijg je een stabiele bodem en duurzaam ecosysteem?

meetvlet_geladen

Hoe kun je een stabiel drasland aanleggen met slib, dat bovendien weinig onderhoud vraagt? Dat is de kern van het onderzoek in de slibproefvakken op Marker Wadden. In de drie proefvakken wordt sinds eind 2019 in kaart gebracht wat het effect is van de samenstelling van het slib, peilbeheer en vegetatie op de zetting. Het derde proefvak is vorige winter als laatste bijgevuld met slib uit de omgeving.

Big brother telt zeearenden

Zeearend_vliegende deur_Eerden

Rijkswaterstaat brengt al ruim 40 jaar de vogelstand van het IJsselmeer en Markermeer in kaart. Dat gebeurt iedere maand vanuit de lucht en dat geeft een prachtig beeld over het gebruik van het gebied door watervogels, steltlopers, meeuwen en sterns. Mennobart van Eerden en Mervyn Roos zien naast de algemenere soorten die soms met tienduizenden tegelijk worden waargenomen ook  zeldzame soorten, zogenoemde ‘specials'.

Een glimp van Marker Wadden opvangen vanaf de Houtribdijk

20200515_113309

Je scriptie schrijven tijdens de pandemie betekent onderzoek doen vanaf je studentenkamer. Eva Couperus en Eline Kolb vertellen over hun afstudeeronderzoek naar Marker Wadden in coronatijd.

Marker Wadden gehuld in ijs en sneeuw

18)Marker Wadden_natuureilanden_Eerden (Kopie)

KIMA-onderzoeker Mennobart van Eerden maakte een vlucht over Marker Wadden op 12 februari en twee eilandwachters van Natuurmonumenten verbleven -ingesloten door ijs en sneeuw- op Marker Wadden.

Kort nieuws voorjaar 2021

Luchtfoto PHOTO-2020-08-22-10-01-53 Credits Mennobart van Eerdem
  • Mark Rutte over Biodiversiteit van de Grote Wateren in Nederland
  • Natuurvlogger Tim Visser over de vogeltrek op de Marker Wadden