Onderzoek naar zandige randen op Marker Wadden

In juni scheef Anne Ton een artikel over het LAKESide onderzoek naar de zandige randen op de KIMA website. In LakeSIDE vindt onderzoek plaats naar zandige stranden in omgevingen zonder hoge golven en getij, zoals in het Markermeer en IJsselmeer. Het onderzoek richt zich op de nieuwe zandige versterking van de Houtribdijk, die de aanleiding is voor het onderzoek, en tegelijk  ook op Marker Wadden waar deze zandoevers al aanwezig zijn.

In juni en september was het team te vinden op Marker Wadden om de randen en de ligging in te meten. Een fotoverslag.

19 juni 2019 Coen Steetzel voert GPS-inmetingen uit in drie van de vier meetvakken Zuidstrand Recreatiestrand en Noordstrand

Op 19 juni 2019 voert Coen Steetzel GPS-inmetingen uit in drie van de vier meetvakken Zuidstrand Recreatiestrand en Noordstrand.

19 juni 2019 Onderzoekers nemen drie sedimentmonsters per locatie

De onderzoekers nemen drie sedimentmonsters per locatie.

Bekeken locaties zandige randen juni 2019

Op deze locaties zijn de metingen in juni 2019 gedaan.

Inmeten zandige randen en veenplakken in oktober 2019

In oktober 2019 volgde een nieuwe inmeting van zandige randen, tussen de veenplakken door.