Bouw nederzetting met onderzoeksfaciliteiten in volle gang

De bouw van een duurzame nederzetting met onderzoeksfaciliteiten op Marker Wadden is bijna gereed. De nederzetting bestaat uit een werkschuur voor de beheerders, een klein kantoor voor eilandwachters en de havenmeester, een onderzoeksstation voor natuuronderzoekers, een klein paviljoen voor bezoekers en vier eilandhuisjes voor recreatieve verhuur.

De gebouwen krijgen geen aansluiting op openbare nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en riolering. Alles wordt ter plekke opgewekt, opgepompt en gezuiverd. Projectdirecteur Roel Posthoorn van Natuurmonumenten: ‘‘Het wordt het eerste off grid eiland in Nederland’’. De gebouwen worden duurzaam gebouwd in hoogwaardige architectuur en passend in het weidse landschap van het Markermeer. Ze worden gebruikt voor beheer, toezicht, natuuronderzoek, dagrecreatie en verblijf op de nieuwe natuureilanden in het Markermeer.

Nederzetting

Natuurmonumenten is belangrijkste financier van de nederzetting. Dankzij bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, het Gieskes-Strijbis Fonds (veldstation voor onderzoekers) en een subsidie vanuit Leader+ met bijdrage van provincie Flevoland en gemeente Lelystad, kan de nederzetting gebouwd worden.

In het najaar van 2019 worden de eerste gebouwen opgeleverd, in voorjaar 2020 volgen de andere faciliteiten.

Lees hier het persbericht van Natuurmonumenten

gebouw nederzetting