KIMA Nieuwsbrief mei 2019

logo_KIMa_RGB

Vrijwilligers onmisbaar bij onderzoek

Vrijwilligers vogeltelling Debby Dodeman

De inzet van vrijwilligers op Marker Wadden is van grote waarde. Behalve verschillende beheerderstaken, zoals de eilandwacht, nemen vrijwilligers een deel van de monitoring voor hun rekening en leveren zodoende een substantiële bijdrage aan het KIMA.

Tweede KIMA congres: prille natuur gedijt boven verwachting

Deelnemers aan het KIMA congres

Er gebeurt veel tegelijk op en rondom Marker Wadden. Een gestaag groeiende kennisgemeenschap onderzoekt de potentie van slib als bouwmateriaal, de totstandkoming van een vogelrijke archipel en de manier waarop verschillende belanghebbenden  naast en met elkaar de Marken Wadden ontwikkelen.

Marker Wadden als bestuurskundige casus

Openingsweekend Marker Wadden Fotograaf Chantal Bekker 8 en 9 september 2018

Het KIMA draait niet alleen om onderzoek naar de ontwikkeling van Marker Wadden zelf. Marker Wadden is ook interessant vanuit sociaalwetenschappelijk oogpunt. Hoe komen uiteenlopende partijen tot zo’n iconisch initiatief? Hoe zijn de rollen verdeeld en hoe verloopt de besluitvorming? Past men zich aan als het anders uitpakt dan verondersteld? Voor bestuurskundigen en aanverwante specialisten is het avontuur dat Marker Wadden heet een prachtcasus.

Meetpaal Marker Wadden werpt nieuw licht op slibhuishouding Markermeer

Meetpaal

Op 25 april liet Rijkswaterstaat een meetpaal plaatsen ten oosten van de eilanden. Behalve de slibdynamiek, wind en golven wordt het lichtklimaat gemonitord: voldoende licht is een belangrijke voorwaarde voor de groei van waterplanten en het functioneren van een ecosysteem. Met de data kan het bestaande slibmodel voor het Markermeer-IJmeer worden geactualiseerd en verfijnd.

Marker Wadden in de Media

Afgelopen maand was Marker Wadden in het nieuws in Klokhuis, in de Britse krant The Guardian en in Trouw