MWTL rapportages

Voor het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) zijn in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren een morfologisch, waterkwantiteit, chemisch, biologisch (inclusief zwemwater) en een afval meetnet ingericht. De verzamelde data worden samengevat in verschillende rapportages. Het gaat hierbij met name om rapportages van biologische data.

De MWTL-rapportages kunt u op de volgende manier vinden:

  1. Op de pagina's onder monitoring (bijvoorbeeld 'bodemdieren')
  2. Op het publicatieplatform van Rijkswaterstaat. Tip: zoek op 'MWTL' en/of het thema dat u zoekt (bijvoorbeeld 'zeegras')
  3. Door een selectie te maken op de pagina Rapportages zoeken binnen waterinfo extra.

KRW informatie

KRW-oordelen en andere informatie van Rijkswaterstaat over de KRW vindt u hier:

- KRW-oordelen

- uitvoering KRW door RWS