KIMA Nieuwsbrief november 2019

logo_KIMa_RGB

In het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) onderzoeken Rijkswaterstaat, Deltares,EcoShape en Natuurmonumenten hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt. In deze halfjaarlijkse nieuwsbrief leest u updates over het onderzoek.

Bekijk de online versie

Het haveneiland: kraamkamer, crèche en hangplek voor vis

Onderzoekers van Wageningen Marine Research (WMR) hebben in het afgelopen halfjaar onderzocht in hoeverre dit rond het haveneiland het geval is. Welke plekken zijn het meest aantrekkelijk voor vis? En welke soorten zitten er?

Onderzoek naar zandige randen op Marker Wadden

Op Marker Wadden vindt onderzoek plaats naar zandige randen in omgevingen zonder hoge golven en getij, zoals in het Markermeer en IJsselmeer. In juni en september 2019 gingen de onderzoekers het veld in om gegevens te verzamelen.

Het vogeljaar 2019: pioniervogels doen het goed, moerasvogels nemen toe

Ecologen Jan van der Winden en Camilla Dreef brengen voor Natuurmonumenten en het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) alle soorten en aantallen broedvogels op Marker Wadden in kaart. Voor het KIMA doen ze nader onderzoek naar drie soorten: kluut, visdief en dwergstern.

Zwavelbacteriën op de bodem van het Markermeer

Afgelopen voorjaar werd de waterbodem rond Marker Wadden bemonsterd om biologische effecten op slib in beeld te krijgen. Hierbij werden kluwens witte draden ontdekt. Ze bleken afkomstig van de zwavelbacterieThioploca.

Bouw nederzetting met onderzoeksfaciliteiten in volle gang

De bouw van een duurzame nederzetting met onderzoeksfaciliteiten op Marker Wadden is bijna gereed. De nederzetting bestaat uit een werkschuur voor de beheerders, een klein kantoor voor eilandwachters en de havenmeester, een onderzoeksstation voor natuuronderzoekers, een klein paviljoen voor bezoekers en vier eilandhuisjes voor recreatieve verhuur.

Pelikaandrone TU Delft getest in Living Lab­ Marker Wadden

Onderzoekers van de TU Delft hebben nu een zogenoemde ‘Pelikaandrone’ ontwikkeld: een drone die verse watermonsters kan nemen, gecombineerd met een meetinstrument voor directe analyse van de waterkwaliteit.

Slibexperiment op Marker Wadden geeft inzicht in bodemvorming

Op Marker Wadden startten onderzoekers deze zomer een experiment om nauwkeurig de bodemvorming uit slib in kaart te brengen.

Promotieonderzoek

Dr. Maria Barciela Rial promoveerde op 28 oktober 2019 op haar proefschrift 'Consolidation and drying of slurries. A building with nature study for the Marker Wadden.'

KIMA Infographic

De KIMA infographic is beschikbaar op de homepage van KIMA. De klikbare infographic geeft aan waar op Marker Wadden welk onderzoek plaatsvindt. Er is ook een PDF versie beschikbaar als download.

KIMA de Media

Wijzigingen Thematrekkers

De taakverdeling van de Thematrekkers  is nu als volgt:

  • Bouwen met Slib en Zand: Marcel Klinge en Thijs van Kessel (ongewijzigd)
  • Ecosysteem van Waarde: Ruurd Noordhuis en Joep de Leeuw
  • Adaptieve Governance: Stephanie IJff en Jeroen Veraart