Overige sites met RWS-data en informatie

Rijkswaterstaat rapporteert zijn data aan diverse nationale en internationale organisaties en allianties. Deze organisaties geven de mogelijkheid om op hun sites ook de data en informatie over de rijkswateren te zien en te downloaden. Hieronder staat een opsomming van die sites inclusief een korte omschrijving. Iedere site heeft zijn eigen doelgroep en regio. Daardoor zijn dezelfde data van Rijkswaterstaat op verschillende sites terug te vinden.