Fytobenthos in Waterinfo

Gepubliceerd 5 mei 2019

Data van het fytobenthos-meetnet zijn sinds kort beschikbaar via Waterinfo. Het omgaan met deze data is wat ingewikkeld. Hieronder geven we een korte uitleg.

Verschil tussen fytoplankton, fytobenthos en diatomeeën

Rijkswaterstaat heeft zowel een fytoplankton als een fytobenthos meetnet binnen het MWTL-programma. MWTL is het landelijk meetnet van Rijkswaterstaat en staat voor het Meetnet Waterstaatkundige Toestand des Lands. 'Fyto' staat voor planten (in dit geval algen). 'Fytoplankton' zijn in dit geval micro-algen die zweven in het water en 'fytobenthos' zijn micro-algen die vast zitten op rietstengels of stenen. (macro-algen betaan ook en daarmee worden wieren, zoals zeesla, bedoeld).

Binnen de TWN-tabellen van Aquo worden twee groepen algen onderscheiden; fytoplankton en diatomeeën. Zowel fytoplankton als diatomeeën zijn micro-algen. Diatomeeën zijn micro-algen die een kalkskelet hebben (ze worden ook wel 'kiezelwieren' genoemd). De andere groep micro-algen in Aquo (fytoplankton) heeft dit niet.

In Waterinfo hebben we twee parametergroepen (onder 'download data') die data van micro-algen bevatten. Deze twee groepen bevatten de algen-soorten zoals die in de tabellen van Aquo zijn opgenomen:

  1. Fytoplankton
  2. Diatomeeën

Diatomeeën komen vaak voor op stenen of rietstengels (en worden dan gevonden in ons fytobenthos meetnet). Maar soms zweven ze ook in het water en dan treffen we ze aan in ons fytoplankton-meetnet. Dit betekent dat de deze soorten zowel in het fytoplankton als in het fytobenthos meetnet worden gemeten. De soorten van de Aquo-groep fytoplankton worden alleen in het fytoplankton meetnet aangetroffen.

Hoe kom je aan de data?

  1. Ga naar Waterinfo.
  2. Kies 'Download meer data'
  3. Ga naar  het tabblad 'Alle groepen'
  4. Klik op 'Fytoplankton' om de soorten van het fytoplankton (uit de Aquo-tabel) te selecteren of klik op 'Diatomeeën' om de soorten van de diatomeeën (uit de Aquo-tabel) selecteren.
  5. Vink de soorten aan waarvan je data wilt. Eventueel kun je nog zoeken op eenheden of soorten (zie onderstaand figuur).
  6. Vervolgens kies je een periode, locaties en download je de gegevens op de gebruikelijke manier.

In dit voorbeeld is gezocht op 'normii'

Voorbeeld hoe je kunt zoeken op geslacht, soort of eenheid in Waterinfo (dit is een voorbeeld van diatomeeën).

LET OP: je kunt maximaal 200 parameters aanvinken om in één keer te downloaden. 'Alles selecteren' leidt dus vaak tot een foutmelding bij het down loaden.

Hoe kan ik bij de diatomeeën zien of ze gemeten zijn in het fytoplanktonmeetnet of het fytobenthosmeetnet?

De eenheid maakt dit duidelijk: indien dit 'Aantalfractie' is (met de eenheid '%') zijn  het data van het fytobenthosmeetnet, anders van het fytoplanktonmeetnet.

Samenvattend

In Waterinfo zijn twee groepen micro-algen:

  1. Fytoplankton (de soorten uit die gelijknamige tabel in Aquo) - deze worden gemeten in het fytoplanktonmeetnet
  2. Diatomeeën (de soorten uit die gelijknamige tabel in Aquo) - deze worden zowel gemeten in het fytoplanktonmeetnet als in het fytobenthosmeetnet.

Meetlocaties van de parametergroep 'Diatomeeën'

De meetlocaties van de parametergroep 'Diatomeeën' in Waterinfo. Het betreft zowel locaties van het fytoplanktonmeetnet als het fytobenthosmeetnet.