Overzicht van locaties van het schar monitoringprogramma

Twee tabellen; één met aantal parameters en één met aantal monsters

Aantal parameters per locatie per jaar
locatie 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2003 2005 2007
Borkum noord 30 km uit de kust 32 33 32 32 37 37 37 37 37
Doggersbank 235/275 km uit de kust 32 33 32 32 37 37 37 37 37 37 36 36
IJmuiden west 80 km uit de kust 32 33 32 32 37 37 37 37 37 37 36 36 36
Terschelling noord west 100 km uit de kust 32 33 32 32 36 37 37 37 37

Terschelling noord west 40 km uit de kust

32 33 32 32 37 37 37 37 37 37 36 36 36
aantal monsters per locatie per jaar
locatie 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2003 2005 2007
Borkum noord 30 km uit de kust 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Doggersbank 235/275 km uit de kust 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
IJmuiden west 80 km uit de kust 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Terschelling noord west 100 km uit de kust 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Terschelling noord west 40 km uit de kust 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3