Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (Bprw)

Geen internationaal rapport, maar wel de basis voor het werk van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat stelt elke zes jaar een Beheerplan voor de Rijkswateren (het BPRW) op.

Dit beheerplan wordt vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het huidige BPRW beschrijft hoe Rijkswaterstaat het beheer van de rijkswateren voor de periode 2016-2021. Het geeft aan wat gebruikers mogen verwachten van Rijkswaterstaat. Het BPRW is opgesteld binnen de kaders van Europese richtlijnen, nationale wetgeving en nationaal beleid.

De inhoud van het beheerplan is onder andere gebaseerd op uitkomsten van MWTL gegevens.