Rapportages Europees Milieu Agentschap

Het Europees Milieu Agentschap (European Environmental Agency, EEA) is een samenwerking van verschillende Europese landen. Niet alle deelnemende landen zijn lid van de Europese Unie. Er zijn 33 deelnemende landen. De belangrijkste taak van de EEA is om goede en onafhankelijke informatie over het Europese milieu te verschaffen.

State of the Environment

Nederland stuurt jaarlijks data naar de EEA. Een belangrijke meerwaarde van de EEA is dat zij de gegevens en oordelen van de deelnemende landen integreert. Het gaat om KRW (Kaderrichtlijn Water) meetgegevens van alle waterbeheerders, zowel RWS als waterschappen.

Emissies en vrachten

Jaarlijks worden data over emissies en vrachten naar de EEA gestuurd. Nederland doet dit in het kader van de E-PRTR (The European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR), Member States reporting under Article 7 of Regulation (EC) No 166/2006). Zie hier voor gegevens van E-PRTR.

Het Europees Milieu Agentschap maakt hier vervolgens kaarten van. Vervolgens kan op zoektermen worden gezocht, bijvoorbeeld “cadmium” of “mercury” (kwik).