Project Biologische Waterdata

Gepubliceerd 17 juni 2024

Op deze site is een pagina toegevoegd over het RWS-project 'Biologische Waterdata' . Dit project  is onderdeel van het programma Beschikbaar maken Waterdata (BmW).

Het project is opgezet om biologische waterdata die verzameld worden als onderdeel van het monitoringprogramma (vissen, macrofauna enz.) van Rijkswaterstaat (beter) te ontsluiten.

Nieuwe ontwikkelingen over de beschikbaarheid en vindbaarheid van deze data zullen op deze pagina worden beschreven.