Kaartviewer Bathymetrie Nederland

Gepubliceerd 25 november 2020

Op vrijdag 6 november heeft Rijkswaterstaat de kaartviewer Bathymetrie Nederland op internet gepubliceerd.

Deze viewer bevat een overzicht van gebieden waarvoor data met de laatst gemeten bodemhoogte beschikbaar zijn. Op dit moment worden met name ‘beheermetingen’ ontsloten. Dit zijn voornamelijk de vaarwegen en aanverwante areaal. In de toekomst kan de viewer uitgebreid met andere gebieden.

Gebruiksvriendelijker

De viewer maakt het makkelijker voor gebruikers om de juiste data te downloaden. Door middel van een pop-up worden 2 hyperlinks getoond waarmee BAG- en Geotiff-bestanden gedownload kunnen worden. Ook toont de viewer de data en kunnen de data bekeken worden.

Van de data zijn ook ArcGis-services en OGC-services beschikbaar. Zie hiervoor de metadata of kijk op de pagina morfologie.

kaartviewer bathymetrie


Achtergronden bodemhoogte meetnet

Wilt u meer weten over waarom Rijkswaterstaat bodemhoogte (morfologie) meet, hoe we dat doen en welke data er zijn? kijk dan op de site voor meer informatie over het bodemhoogte meetnet.