Fytoplankton in Waterinfo

Gepubliceerd 20 december 2018

U kunt vanaf 19 december 2018 gegevens van fytoplankton in Waterinfo opvragen. Fytoplankton zijn in het water zwevende algen. Rijkswaterstaat meet sinds begin jaren 90 de concentratie van deze algen in zowel de zoute als de zoete rijkswateren. De data voor de zoute rijkswateren zijn in Waterinfo beschikbaar vanaf 2000 en voor de zoete rijkswateren vanaf 2002.

U verkrijgt deze data via Waterinfo en vervolgens te klikken op 'download meer data', het tabblad 'alle groepen' te selecteren en dan op de parametergroep 'Fytoplankton' te klikken. Vervolgens kiest u de soorten waarvan u de data wilt hebben (eventueel kunt u in het zoekveld filteren op groep of parameter), kiest u het gewenste tijdvak en selecteert u de locaties op de kaart of in de lijst. Na invullen van uw e-mail adres krijgt u de data toegezonden.

WAARSCHUWING: In de lijst staan meer dan 700 soorten algen. Als u al die soorten in één keer opvraagt, krijgt u een foutmelding bij de download. Als u maximaal ongeveer 100 soorten selecteert moet het wel goed gaan. Rijkswaterstaat werkt aan het oplossen van dit probleem.

3 Biologie - Fytoplankton - Pediastrum kawraiskyi - RWS - Myra Swarte


Data ook beschikbaar via webservice

De data, die u kunt downloaden op Waterinfo, kunt u ook opvragen via de bijbehorende webservice. Zie de Software User Manual voor het gebruik van deze webservice. Meer informatie over het verschil tussen een webservice en een internetsite.

Achtergronden fytoplankton meetnet

Wilt u meer weten over waarom Rijkswaterstaat fytoplankton meet, hoe we dat doen en welke data er nog meer zijn? kijk dan op de site voor meer informatie over het fytoplanktonmeet.