Fytoplankton en diatomeeën tijdelijk van Waterinfo af

Gepubliceerd 18 maart 2021

Het downloaden van data van fytoplankton en diatomeeën ging niet zoals bedoeld. Daarom is deze functionaliteit tijdelijk niet meer mogelijk op Waterinfo. Aan een oplossing wordt gewerkt.

Fytoplankton en diatomeeën bestaan uit een groot aantal soortnamen en biotaxon-groepen. Dat gaf een probleem op Waterinfo (en de onderliggende distributielaag) en leidde tot een foutmelding als u alle soorten tegelijkertijd wilde downloaden. Vandaar dat deze functionaliteit van Waterinfo is afgehaald.

De oplossing gaat worden dat alle data van fytoplankton en/of diatomeeën als één dataset opgevraagd kan worden. Hier aan wordt gewerkt. We zullen op de nieuwspagina aangeven als deze oplossing beschikbaar is.

Het goede nieuws is dat we ook via deze oplossing bodemdieren, vissen (i.s.m. Wageningen Marine Research) en vogels (i.s.m. SOVON) gaan ontsluiten.

Wilt u meer weten over het meetnet van fytoplankt en diatomeeën? Kijk dan naar deze pagina's op Waterinfo Extra.