Rasterdata

Op deze pagina staat de meer technische informatie hoe Rijkswaterstaat met rasterdata omgaat.

Het kan ook zijn dat de wens er is om rastergegevens via het archief te ontsluiten. In dat geval zou een ascii raster met metadata (zie Hoe moeten mijn datafiles worden opgegebouwd) geleverd moeten te worden. De gegevens worden dan als WMS en WCS ontsloten. Ook dient hierbij een legenda in de vorm van een tekst bestand opgegeven te worden (dus geen ArcGIS .lyr file). Voorbeeld van die tekstbestanden zijn te genereren met QGIS en heten dan QML of SLD. Dit zijn xml bestanden waarin kleuren en velden waaraan de kleuren zijn toegekend zijn opgegeven. Google op SLD cookbook voorbeelden. Als geen legenda is meegegeven krijgen de gegevens een standaardkleur (rood vierkantje).