Slibhuishouding Eems Dollard


De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht EU-lidstaten om een goede ecologische en chemische toestand van alle aangewezen waterlichamen (rivieren, meren, overgangs- en kustwateren) te herstellen en beschermen. Daarom heeft Rijkswaterstaat Waterdienst het project ‘Onderzoek slibhuishouding Eems-Dollard’ uitgevoerd (2012-2013).

Het doel van dit project, uitgevoerd door Deltares en Wageningen Marine Research (toen nog IMARES), was:

  1. onze kennis over de slibdynamiek in het Eems-estuarium te verbeteren,
  2. om de redenen voor de toename van troebelheid te identificeren
  3. om maatregelen te definiëren voor een goede ecologische toestand van het estuarium.

Het hele onderzoek bestond uit een analyse van beschikbare data, het verzamelen van nieuwe data en het verbeteren en toepassen van numerieke modellen.

De dataset hiervoor is verzameld door Wageningen Marine Research, en is gebruikt om de numerieke modellen te voorzien van ecologische gegevens. En om een aantal primaire productiegerelateerde vragen te beantwoorden die belangrijk zijn om het doel (3) te bereiken.

De dataset beschrijft de aanwezigheid van fytoplankton en primaire productie in 2012 en 2013. En de aanwezigheid van fytobenthos en primaire productie in 2013. Daarnaast zijn concentraties van nutriënten, zwevende stoffen en een aantal bijbehorende variabelen gemeten.

Op dit moment zijn de data voor pelagische primaire productie, algengroepen, Pocketbox sensordata en nutriënten beschikbaar gemaakt.

De data van het Eems-Dollardgebied zijn te downloaden in de viewer.

Zie Eems Dollard (MWTL) voor een meer gedetailleerde beschrijving van het project.


Projectsoort
Data beschikbaar via deze site
Thema
Biologie, Chemie
Gebruiksfunctie
Natuur
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat