Kustgenese 2.0


Het klimaat verandert en de bodem daalt. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we de Nederlandse kust onderhouden. Om Nederland ook in de toekomst veilig te houden moeten we nu nadenken over de vraag hoe we onze kust na 2020 met zandsuppleties kunnen blijven onderhouden.

Het programma Kustgenese 2.0 onderzoekt tussen 2015 en 2028 hoeveel zand op lange termijn nodig is, waar en wanneer het zand nodig is en hoe we het zand kunnen toevoegen aan de kust. In het DATARAPPORT (pdf, 12 MB) is de gehele opzet en uitvoering van de meetcampagne, de dataprocessing, dataopslag en indicatieve resultaten van de gemeten data beschreven.

Zie Kustgenese 2.0 voor een beschrijving van het onderzoek.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Data beschikbaar via deze site
Thema
Biologie, Fysica, Morfologie
Stadium
In uitvoering
Gebruiksfunctie
Natuur, Waterveiligheid
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat