Kustgenese 2.0


Het klimaat verandert en de bodem daalt. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we de Nederlandse kust onderhouden. Om Nederland ook in de toekomst veilig te houden moeten we nu nadenken over de vraag hoe we onze kust na 2020 met zandsuppleties kunnen blijven onderhouden.

In het programma Kustgenese 2.0 onderzochten we tussen 2015 en 2020 hoeveel zand op lange termijn nodig was, waar en wanneer het zand nodig was en hoe we het zand konden toevoegen aan de kust. In 2020 leverden we een beleidsadvies op als tussenresultaat. Dit advies werd in 2021 gepresenteerd.

In het DATARAPPORT (pdf, 12 MB) is de gehele opzet en uitvoering van de meetcampagne, de dataprocessing, dataopslag en indicatieve resultaten van de gemeten databeschreven.

De data vindt u in de viewer (Projecten > Mariene projecten > Kustgenese 2.0)

Zie Kustgenese 2.0 voor een beschrijving van het onderzoek en meer informatie over beschikbaarheid van data.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Data beschikbaar via deze site
Thema
Biologie, Fysica, Morfologie
Stadium
Afgerond
Gebruiksfunctie
Natuur, Waterveiligheid
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat