Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte


n de periode 2008-2013 heeft het Havenbedrijf Rotterdam de eerste fase van Maasvlakte 2 aangelegd. De nieuwe haven beslaat zo’n 2,5% van de totale Voordelta, een Natura2000 gebied. Zowel de aanleg als de aanwezigheid van de haven heeft volgens de Milieu Effect Rapportage (MER) effecten op aanwezige dier- en plantensoorten. Ter compensatie zijn sommige visserijtypen verboden in de Voordelta. Dit project doet onderzoek naar de effecten van visserij op het bodemleven, de vissen en de vogels.

In het project zijn vijf datasets beschikbaar gemaakt:

Zie voor meer informatie het project Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte.


Projectsoort
Data beschikbaar via deze site
Thema
Biologie, Fysica, Gebruik
Stadium
In uitvoering
Gebruiksfunctie
Natuur, Visserij
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat, Overig