Nieuwe release Waterinfo

Gepubliceerd 24 januari 2019

Er is een nieuwe versie van Waterinfo op internet geplaatst.  Met deze versie is het mogelijk om verschillende meetdieptes te bekijken voor zowel zout als watertemperatuur. Daarnaast is de volledige functionaliteit van getij.rws.nl  beschikbaar gemaakt in Waterinfo.

Zo is bijvoorbeeld het zoutgehalte in het Haringvliet goed zichtbaar geworden (zie onderstaande afbeelding).

Zoutgehalte op verschillende dieptes in het Haringvliet

Eén van de functionaliteiten van getij.rws.nl betrof de voorspelde tijdstippen van hoog- en laagwater op diverse locaties. Zie hieronder voor een voorbeeld voor Vlaardingen.

Getij Vlaardingen uit Waterinfo

De nieuwe functionaliteit werkt ook op mobiele apparaten, zoals smartphones.