Nieuwe chemische data in Waterinfo

Gepubliceerd 28 februari 2019

Veel mensen maakten gebruik van waterbase.nl om chemische data te downloaden. Waterbase.nl is door Rijkswaterstaat uitgezet en bijna alle data kunt u nu vinden op Waterinfo.

Het aantal chemische parameters in Waterinfo is sterk uitgebreid. Veel microverontreinigingen zijn toegevoegd. Ook zijn nu data van metingen in het sediment beschikbaar. Helaas nog niet van alle stoffen. Zo zijn de 7 bekende PCB's beschikbaar, maar we werken nog aan het beschikbaar krijgen van alle PCB-congeneren die Rijkswaterstaat meet in zijn landelijke monitoringprogramma MWTL.

Locaties PCB-metingen in sediment

De 133 locaties waar PCB is gemeten in het sediment. Deze data zijn nu beschikbaar in Waterinfo.