MWTL Basisrapportage

Gepubliceerd 26 januari 2020

Met de data van het landelijk meetnet MWTL worden jaarlijks diverse rapporten en data-files gemaakt. Bijvoorbeeld voor de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Daarnaast worden rapporten geschreven met een toelichting op de bemonsteringen en meetmethoden. Ook worden in die rapporten vaak de eerste resultaten weergegeven. Via een zoeksysteem op basis van trefwoorden kunt u deze rapporten makkelijk vinden.

De applicatie 'MWTL-basisrapportage' bevat alle rapporten over het landelijk meetnet van Rijkswaterstaat. Dit meetnet wordt ook wel 'Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) genoemd. Tot voor kort was de MWTL-basisrapportage alleen beschikbaar op het intranet van Rijkswaterstaat, maar sinds 24 januari 2020 staat deze applicatie op Waterinfo Extra.

U kunt door middel van trefwoorden in een drietal categorieën een selectie maken:

  1. Beheerder
  2. Beleidsthema
  3. Parametergroep

Zie de MWTL Basisrapportage om de rapporten te vinden.