De medewerkers van Waterinfo en Waterinfo Extra wensen u een datarijk 2019!

Gepubliceerd 3 januari 2019

Rijkswaterstaat doet zijn  best om de data van de rijkswateren openbaar te maken. In 2019 komen er veel data voor u beschikbaar.

We beseffen dat data belangrijk zijn. Data zijn essentieel om te komen tot informatie en voor het maken van beslissingen. W. Edwards Deming - een Amerikaanse statisticus en bekend van de 'kwaliteitscirkel van Deming' [plan, do, check, act] - zei het al kernachtig:


“Without data, you're just another person with an opinion.”