Zwemwater.nl

Actuele en achtergrondinformatie over zwemwaterlocaties in Nederland.

Zwemwater.nl geeft informatie aan recreanten over veilig zwemmen. Het is een samenwerking tussen het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat. Van alle officiële, aangewezen zwemwaterlocaties kunt u hier de data van metingen voor de zwemwaterkwaliteit vinden van het lopende jaar. Dat gaat vooral om bacteriën, zoals E. coli bacteriën. Wilt u oudere data en/of uitgebreidere data (bijvoorbeeld blauwalgen) hebben, dan verwijzen wij u naar de Service Desk Data van RWS.