Waterinfo

Waterinfo is een site voor 'high end' ontsluiting van monitoringgegevens van Rijkswaterstaat.

Waterinfo

Waterinfo is een site van Rijkswaterstaat waarin MTWL-gegevens in Aquoformat worden aangeboden. In Waterinfo kunt u actuele, verwachte én historische meetgegevens over water van Rijkswaterstaat opzoeken. Deze watergegevens kunt u bekijken op een kaart en vervolgens weergeven in een tabel of een grafiek. U kunt de gegevens daarna ook opslaan, printen of downloaden. Waterinfo heeft daarmee meer functionaliteit dan Waterinfo Extra. De gegevens die (nog) niet in Waterinfo staan, ontsluit Rijkswaterstaat zoveel mogelijk via Waterinfo Extra.

De data van waterinfo zijn ook te vinden op een webservice.  Zie de Software User Manual voor het gebruik van deze webservice. Weet u niet wat een webservice is, kijk dan op de toelichting over webservices.

Zie de site van Rijkswaterstaat over Open data voor meer informatie over webservices.

Toelichting Waterinfo

Rijkswaterstaat meet continu waterstanden, afvoeren, golven, waterkwaliteit en andere parameters. Ook stelt RWS verwachtingen voor waterstanden en afvoeren op. Deze informatie is te vinden op Waterinfo. Hierop:

  • is een scheiding gemaakt tussen publiekskaarten (voor algemene parameters, zoals waterstand) en kaarten voor experts (voor specifiekere parameters, zoals zoutgehalte).
  • zijn voor veel waterstand- en afvoerlocaties grenswaarden Op de kaart verkleuren de locaties wanneer een bepaalde waterstand of afvoer wordt over- of onderschreden.
  • zijn de grenswaarden op de achtergrond van de grafieken te zien. Hierdoor is bijvoorbeeld in één oogopslag duidelijk of komende dagen een grenswaarde wordt overschreden.

De grenswaarden voor afvoeren en waterstanden zijn grotendeels afgeleid van de grenzen in het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen en het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte.

De meetgegevens over waterkwaliteit gaan terug tot maximaal 15 jaar (grafieken module) en 30 jaar (downloaden). Het betreft hier gegevens over chemie en fysische chemie. De meetgegevens over waterkwantiteit gaan maximaal 28 dagen (grafieken module) en 2 jaar (downloaden) terug. De verwachtingen gaan maximaal 2 dagen vooruit.

Via deze link kunt u actuele en historische waterdata bekijken. Hiertoe selecteert u linksonder in het scherm een parametergroep en vervolgens de gewenste parameter. De meetlocaties worden dan getoond op de kaart. U kunt op de locatie klikken om een grafiek of tabel op te vragen.