Waterberichtgeving en vaarweginformatie

Rijkswaterstaat maakt ook realtime data en prognoses beschikbaar voor gebruikers van de rijkswateren.

Waterberichtgeving

Algemeen

Op basis van watergegevens en weersgegevens van het KNMI maakt RWS verwachtingen voor de kust, de rivieren (Rijn en Maas)en het IJsselmeer en Markermeer. Dit zijn de waterberichten. Zie de waterberichten. Op die site is allerlei informatie te vinden, bijvoorbeeld:

  • Stormvloedwaarschuwingen
  • Droogte en watertekort bericht
  • Een dagelijks geactualiseerd waterbericht, zie afbeelding

Naast de waterberichten kunnen actuele metingen en verwachtingen bekeken worden op Waterinfo. Een voorbeeld is de kaart van de waterstanden.

Waterberichtgeving RWS is bedoeld voor de water professional en de ketenpartners van RWS (waterschappen, havenbedrijven etc) en bevat aanvullende informatie ten opzichte van waterberichten.

De viewer Noordwaard is een voorbeeld van specifieke informatievoorziening voor een aparte doelgroep en is onderdeel van waterberichtgeving.rws.nl.  In deze specifieke viewer worden waterstandsverwachtingen en metingen in de Noordwaard getoond. Deze viewer is gemaakt voor de bewoners van de Noordwaard en volgt uit de afspraak tussen RWS, gemeente en waterschap tijdens het Ruimte voor de rivier project. De verwachtingen worden gemaakt door RWS. Naast de eigen metingen van RWS benut RWS ook de metingen van het waterschap.

NB: Het kan zijn dat de viewer niet werkt met Internet Explorer, probeer in dat geval een andere webbrowser.

Scheepvaartinformatie

Een deel van de waterdata en -informatie staat wordt ook gebruikt door de scheepvaart. Deze sector maakt veel gebruik van de site Vaarweginformatie.