Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research beheert voor Rijkswaterstaat de data van de vismonitoring.

Wageningen Marine Research (WMR) is het kennisinstituut van Wageningen UR voor mariene ecologie en visserij. Voor het ministerie LNV voert WMR een visserijprogramma op de Noordzee uit in Europees verband. In zoet water coördineert WMR in opdracht van LNV én Rijkswaterstaat de vismonitoring en ze beheren de data. Voor meer informatie over de zoet water vismonitoring van Rijkswaterstaat zie het meetnet vis. De visdata van de Noordzee zijn opvraagbaar bij ICES (zie ICES)