Informatiehuis Water

Het Informatiehuis Water rapporteert de Nederlandse data voor de Kaderrichtlijn Water naar Brussel. Ook beheert het data in het Waterveiligheidsportaal en het Waterkwaliteitsportaal.

Informatiehuis Water

Binnen het Informatiehuis Water (IHW) werken waterbeheerders samen aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. Het IHW is een samenwerkingsverband van de provincies, Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het IHW richt zich vooral op de Kaderrichtlijn Watter (KRW) en de waterveiligheid.

Het Waterkwaliteitsportaal is voor waterbeheerders de motor om correct en consistent te rapporteren over de Kaderrichtlijn Water (KRW). Een deel is open data en daarin kunt u factsheets van de alle Nederlandse waterlichamen vinden (gerelateerd aan de KRW-rapportage naar de EU) en KRW-gerelateerde data downloaden.

Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling rond de processen 'Beoordeling' en 'Versterking' van de primaire waterkeringen in Nederland. De Waterwet 2017 staat daarin centraal.

Ook beheert het IHW de Aquo-standaard. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. De standaard draagt daarmee bij aan kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert tijd en geld op.