Informatiehuis Marien

Het Informatiehuis Marien coördineert binnen Nederland de monitoring en databeheer van de Kaderrichtlijn Marien. Daarnaast heeft het de doelstelling om data over de Noordzee beschikbaar te stellen.

Informatiehuis Marien

Het Informatiehuis Marien (IHM) is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook biedt het IHM een platform voor het vinden én delen van gegevens over de Noordzee. Ook data van Rijkswaterstaat zijn hierin opgenomen. Deels zijn dit dezelfde data als die op Waterinfo en Waterinfo Extra staan.