Emissieregistratie

Deltares berekent mede met de MWTL-data  in opdracht van Rijkswaterstaat de emissies en vrachten naar de rijkswateren. Deze data kunt u vinden op de site Emissieregistratie

Sinds 1974 werkt een groot aantal organisaties samen in het project emissieregistratie. Doel is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem. De website toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 350 verontreinigende stoffen in Nederland. U vindt deze emissies op diverse manieren: als kaart, grafiek en tabel maar ook in de vorm van een database voor eigen gebruik. Onder het tabblad ‘Emissies’ vindt u de exportmogelijkheden van de data.