Data.overheid.nl

Op dit portaal vindt u door de Nederlandse overheid beschikbaar gestelde (open) data.

Dit dataportaal van de Rijksoverheid maakt datasets van alle Nederlandse overheden vindbaar. Dit doen ze door te functioneren als register én als centrale vindplaats van overheidsdata. Data.overheid.nl werkt samen met ministeries, gemeenten, waterschappen en provincies aan het open stellen van data. Ze bieden daarbij ook ondersteuning en leveren informatie aan wie meer wil weten. U kunt ook een deel van de Rijkswaterstaat data vinden op Data.overheid.nl (maar die staan bijna ook altijd op sites van Rijkswaterstaat zelf)

De data zijn vaak als csv-file downloadbaar en ook te bereiken via een webservice (API).